STRAIPSNIS

KALIGRAFIJA, LETERINGAS AR ŠRIFTAS?

Tadas Vosylius

Vasaris, 2019

Dažnai iš savo studentų girdžiu tokias frazes: “koks čia šriftas?” bei “čia leteringas ar kaligrafija?” Pabandykime išsiaiškinti terminologiją ir išmokime daiktus vadinti tikraisiais vardais.

Kaligrafija ar leteringas?

Kaligrafija – tai tam tikru stiliumi (kaligrafijos ranka) parašytas žodis ar tekstas, kuris labai priklauso nuo kaligrafijos instrumento ir tam stiliui (tai labiau liečia tradicinę kaligrafiją) būdingų taisyklių. Tai ką rašome, vadinasi raštu, o tai kaip tai parašyta – rašysena. Kaligrafijoje šrifto nėra ir taip sakyti neteisinga. Juk nesakome: “koks neįskaitomas jo šriftas!”, sakome: “koks neįskaitomas jo raštas ar rašysena”.

Leteringas – tai raidžių, kurių formos daugiau priklauso nuo autoriaus fantazijos, kūrimas. Skirtingai nei kaligrafijoje, pasirinktas instrumentas didelio vaidmens čia nevaidina. Taip pat leteringas remiasi tipografijoje taikomomis taisyklėmis. Kitaip tariant – leteringas tai labiau meniškas raidžių kūrimo būdas, kuriame raidės yra paišomos, o ne rašomos.

Kaligrafiškas leteringas – leteringo rūšis, kai kaligrafiškai parašytas žodis ar žodžiai vėliau yra meniškai apdirbami, patobulinami. Tai labiau logotipų kūrime naudojama leteringo rūšis, kurioje žodis ar žodžiai dažniausiai būna parašomi brush-pen ar teptuku, o vėliau patobulinami pieštuku, laineriu ir tam skirta vektorine programa (pvz. Adobe Illustrator).

Pagrindinis kaligrafijos ir leteringo skirtumas tas, kad kaligrafija yra rašoma, o leteringas yra paišomas.

Štai keli pavydžiai, kad būtų aiškiau:

Gražiai parašytą frazę, kurią rašant buvo paisoma kaligrafijos taisyklių, vadiname kaligrafija, o tai kaip tai yra parašyta, vadiname rašysena arba stiliumi (kaligrafijos ranka).

Jei tą pačią frazę sumanysime patobulinti, pataisyti raides (padaryti jas storesnes, plonesnes ar detalizuoti), tai bus ne kaligrafija, o kaligrafiškas leteringas.

Jei į rankas paimsime pieštuką, tušinuką, teptuką ar plunksną ir imsime piešti frazės raides bei žodžius, tai bus leteringas. 

Jei tą pačią frazę nuskanuosime ar nufotografuosime – tai bus ta pati kaligrafija, tačiau jei sumanysime patobulinti raidžių linijas vektorinėje programoje, ji taps leteringu.

Šriftas ar rašysena?

Šriftas (iš vok. schrift) – įvairių simbolių piešinių, turinčių bendrų stiliaus ir didumo bruožų, rinkinys. Šriftą dažniausiai sudaro įvairių alfabetų raidės, skaičiai ir skyrybos ženklai, bet kai kuriuose šriftuose randami ir kitokie simboliai: ideogramos, matematikos ar kartografijos simboliai, dizaino elementai ir pan.

Jei parašysime ką nors tušinuku, pieštuku, netgi akmeniu ar plyta – tai bus rašysena. Jei parašytą žodį ar žodžius išskaidysime į ženklus (raides bei simbolius) ir pradėsime iš jų dėlioti žodžius, tuo pat metu išlaikydami pradinę jų formą – tuomet šią ženklų sistemą galima pavadinti šriftu, kuris yra paremtas asmenine rašysena.

Vienok, išsaugoti identiškas ženklų formas galima tik pasitelkus technines priemones, o konkrečiau – kompiuterį ir tam tikslui skirtas tipografines programas (pvz. Glyphs, Adobe Illustrator). 

Kitaip tariant – šriftas tai ženklų (raidžių ir simbolių) rinkinys, kuriuo renkant (ne rašant!) tekstą, mes visuomet gausime identiškas raides bei simbolius.

Tuo tarpu, jeigu mes parašysime dar vieną žodį ar frazę, stengdamiesi išlaikyti prieš tai parašytų raidžių formas – tai bus rašysena arba raštas. Šriftu rašyti negalima, šriftu mes renkame tekstą. Taip pat negalima rinkti rašysena, rašysena mes rašome.

Šiame skaitmeniniame amžiuje žodis šriftas man asociuojasi tik su technologijomis ir kompiuteriu, o turint omenyje, kad dabar ranka beveik neberašome, manyčiau, kad panašią paradigmą smegenys nupaišo ir daugeliui iš Jūsų.

Žinoma, niekas nenubaus jei pavartosite žodį šriftas kaligrafijoje – tai grynai Jūsų pasirinkimo laisvė, tačiau aš negaliu vadinti Copperplate, Italic, Spencerian, Foundational ir kitų kaligrafijos stilių (kaligrafijos rankų) šriftais. Aš juos vadinu kaligrafijos rankomis (angl. calligraphy hand), taip nustumdamas nuo jų bet kokias asociacijas su technologijomis bei kompiuteriu.

error: Turinys apsaugotas.

Pin It on Pinterest

Share This